Gyakorlati oktatásvezető

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium

Intézményvezető helyettes (gyakorlati oktatásvezető) (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.10.31.-2021.10.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Illatos út 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyakorlóhelyek szakmai irányítója és az ott folyó oktató-nevelő munka felelős vezetője. A szakmai munkaközösségekkel együttműködve irányítja a szakmai oktatással kapcsolatos összes nevelési, oktatási és egyéb teendőket. Minden tanév elején elkészíti a gyakorlati oktatással kapcsolatos évi foglalkoztatási és beosztási tervet, jóváhagyásra bemutatja az igazgatónak, illetve a szakképzési igazgató-helyettesnek. Rendszeresen ellenőrzi az osztálynaplók szakmai elméleti és gyakorlati beírási és érdemjegy rovatát. Gondoskodik a szakmai oktatás megfelelő színvonaláról. Óra- és foglalkozás-látogatásokkal, valamint egyéb módon ellenőrzi a gyakorlati oktatók tevékenységét, tanácsokkal támogatja őket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Művészeti szakirány, közoktatásvezetői végzettség,

        Az adott szakiránynak megfelelő szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél végzettséget igazoló okiratok másolatai, erkölcsi bizonyítvány (csak kinevezés estén).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Varga Zsuzsanna intézményvezető nyújt, a 06 1 282 6645 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18-34/2016/KLIK/194 , valamint a munkakör megnevezését: Gyakorlati oktatásvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete címére történő megküldésével (1098 Budapest, Toronyház utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18-34/2016/KLIK/194, valamint a munkakör megnevezését: Gyakorlati oktatásvezető.

        Elektronikus úton Pintérné Varga Zsuzsanna intézményvezető részére a jaschikiskola.pinterne.zsuzsa@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761544   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.