Könyvtáros pedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Könyvtáros pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.01-2017.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1043 Budapest, Munkásotthon utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

könyvtárosi feladatok ellátása, könyvtár ismereti órák tartása az 1-8. évfolyamokon, versenyre való felkészítés. A munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Tanító vagy tanári végzettség ÉS könyvtár szak vagy informatikus könyvtáros végzettség,

        könyvtáros tanárként - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szakmai tudás, gyermekszeretet, pontosság, együttműködés, kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai életrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vida Zoltánné, titkárság nyújt, a +361-3692729 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/189/1018-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete címére történő megküldésével (1042 Budapest, István út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/189/1018-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros pedagógus.

        Elektronikus úton Vida Zoltánné iskolatitkár részére a testtag@tesisk-bp4.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük, a pályázatában jelölje meg a következő pályázati azonosító számot: KLIK/189/1018-2/2016. A pályázatot elektronikus úton kérjük beküldeni. Az kiválasztási folyamat során az intézmény vezetője személyes meghallgatásra meghívhatja a pályázót. Az erkölcsi bizonyítvány nem léte nem kizáró tényező a meghallgatáson, az majd csak a munkavállaláshoz lesz elengedhetetlen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tesi-suli.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830036   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.