1 fő utazó gyógypedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1 fő utazó gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1041 Budapest, Venetiáner utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az integrációs ellátás a kerületünk iskoláiban ls óvodáiban, valamint a munkakörhöz kapcsolódó egyéb tevékenységek elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013 (VII. 30) Korm. Rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus, tanulásban akadályozott vagy pszichopedagógiai szakirány,

        Pélyakezdőket is várunk - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Abszolutóriummal rendelkezőket is várunk - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolatok, felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korfanti Andrea nyújt, a +361-3693384 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/189/986-7/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő utazó gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete címére történő megküldésével (1042 Budapest, István út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/189/986-7/2016, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő utazó gyógypedagógus.

        Elektronikus úton Korfanti Andrea Intézményvezető részére a ujpest@egymi.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, hivatkozzon pályázatában a KLIK/189/986-7/2016 iktatószámra. A pályázat elbírálása a beküldött pályázati anyag alapján történik, de személyes elbeszélgetésre is sor kerülhet Intézményvezető döntése alapján. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása a szerződéskötés során szükséges, a pályázatban való részvételhez a lejárt is elegendő, de hiánya sem kizáró tényező.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830032   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.