Iskolapszichológus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

A Budapesti IV. Tankerület köznevelési intézményei

Iskolapszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1042 Budapest, István út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a tanulók egyéni vagy csoportos szűrése, vizsgálata
- konzultáció, tanácsadás - hatékony együttműködés a tanulókkal, pedagógusokkal és szülőkkel - további szakellátásra irányítás előkészítése
- naprakész dokumentáció vezetése
- kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálat óvoda-, iskolapszichológus koordinátorával

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, okleveles pszichológus,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ​- ​szakmai gyakorlat​​ ​- szakvizsga​: pedagógiai szakpszichológus, óvoda- és iskola szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló oklevél másolata • fényképes önéletrajz • motivációs levél • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól való eltíltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fónai Attila nyújt, a +361-795 8107 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/189/1002-1/2006 , valamint a munkakör megnevezését: Iskolapszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete címére történő megküldésével (1042 Budapest, István út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/189/1002-1/2006, valamint a munkakör megnevezését: Iskolapszichológus.

        Elektronikus úton Kapa-Takács Erika irodavezető részére a erika.kapa-takacs@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük, pályázatában hivatkozzon a következő iktatószámra: KLIK/189/1002-1/2016. A pályázat elbírálása a beküldött pályázati anyag alapján történik, de személyes elbeszélgetésre sor kerülhet Tankerület-vezető Asszony döntése alapján. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása a szerződéskötés során szükséges, a pályázatban való részvételhez a lejárt is elegendő, de hiánya sem kizáró tényező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822417   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.