Pedagógiai asszisztens

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű GYES idejére –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1044 , Ugró Gyula sor 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai kisegítő feladat ellátása a tanító és tanár kollégák mellett, illetve a munkakörrel együtt járó egyéb tevékenységek elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógiai asszisztens végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lévai András intézményvezető úr nyújt, a 061-233-2978 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/189/1005-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete címére történő megküldésével (1042 Budapest, István út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/189/1005-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton Lévai András intézményvezető úr részére a igazgato@szucsiskola.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a beküldött pályázati anyag alapján történik, de személyes elbeszélgetésre is sor kerülhet az Intézményvezető Úr döntése alapján.Az érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása szerződés kötés során szükséges, a pályázatban való részvételhez a lejárt is elegendő, de hiánya nem kizáró ok

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822337   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.