Iskolapszichológus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

KLIK Budapesti IV. Tankerület vezetése

Iskolapszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, , A tankerület köznevelési intézményei .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- tanulók egyéni vagy csoportos szűrése, vizsgálata
- konzultáció, tanácsadás
- hatékony együttműködés a tanulókkal, pedagógusokkal és szülőkkel
- további szakellátásra irányítás előkészítése
- naprakész dokumentáció vezetése
- kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálat óvoda-, iskolapszichológus koordinátorával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, okleveles pszichológus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakvizsga: pedagógiai szakpszichológus, óvoda/iskola szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló oklevél másolata, fényképes önéletrajz, motivációs levél, nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, igazolás arról, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kapa-Takács Erika irodavezető nyújt, a 06-1 795 2732 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/189/867-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Iskolapszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete címére történő megküldésével (1042 Budapest, István út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/189/867-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Iskolapszichológus.

        Elektronikus úton Kapa-Takács Erika irodavezető részére a erika.kapa-takacs@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük, pályázatában hivatkozzon a következő iktatószámra: KLIK/189/867-1/2016. A pályázat elbírálása a beküldött pályázati anyag alapján történik, személyes elbeszélgetésre is sor kerül a tankerületvezető Asszony döntése alapján. Több iskolapszichológus álláshely vár betöltésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768754   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.