Angol szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

angol szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1041 , Venetiáner utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

felső tagozatos osztályokban angol tantárgy tanítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol szakos tanár vagy gyógypedagógus felső fokú angol nyelvtudással,

        azonos területen - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz,végzettségeket igazoló dokumentumok, felvétel esetén erkölcsi bizonyitvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korfanti Andrea intézményvezető asszony nyújt, a 06 1 369-33-84 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/189/853-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: angol szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete címére történő megküldésével (1042 Budapest, István út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/189/853-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: angol szakos tanár.

        Elektronikus úton Korfanti Andrea intézményvezető asszony részére a egymi.igazgato@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a beküldött pályázati anyag alapján történik, de személyes elbeszélgetésre is sor kerülhet az Intézményvezető asszony döntése alapján. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása a szerződéskötés során szükséges,a pályázatban való részvételhez a lejárt is elegendő , de hiánya sem kizáró ok.Abszolutóriummal rendelkező jelentkezőket is várunk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ujpestiegymi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761584   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.