Iskolapszihológus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lázár Ervin Általános Iskola

iskolapszihológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1041 , Erzsébet utca 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pszichológiai felmérések,vizsgálatok az iskolában,tanulókkal történő közvetlen foglalkozás egyéni, csoportos, pedagógusokkal szoros munkakapcsolat létesítése,szülőkkel való együtt működés, tehetséggondozás,óralátogatás tanár-diák , diák-diák kapcsolatok elemzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, iskolapszihológiai szakirány és pszihológus tanácsadás,

        azonos területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, pedagógiai szakpszihológus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,motivációs levél,végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Lászlóné intézményvezető asszony nyújt, a 06 1 231 0882 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/189/850/2016 , valamint a munkakör megnevezését: iskolapszihológus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete címére történő megküldésével (1042 Budapest, István út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/189/850/2016, valamint a munkakör megnevezését: iskolapszihológus.

        Elektronikus úton Pál Lászlóné intézményvezető asszony részére a lazaraltisk@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a beküldött pályázati anyag alapján történik, de személyes elbeszélgetésre is sor kerülhet az Intézményvezető Asszony döntése alapján. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása a szerződéskötés során szükséges,a pályázatban való részvételhez a lejárt is elegendő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751394   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.