Rendszergazda

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola

rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1046 , Fóti út 66.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolai IKT és hangosító eszközök szakszerű kezelése, az eszközök működőképességének biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, rendszergazda, hálozati informatikus,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        rendszergazda munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,motivációs levél,végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mező János intézményvezető úr nyújt, a +36 1 233 1018 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/189/839-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerülete címére történő megküldésével (1042 Budapest, István út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/189/839-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.

        Elektronikus úton Mező János intézményvezető úr részére a rendszerg2016@fotiu-bp.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a beküldött pályázati anyag alapján történik, de személyes elbeszélgetésre is sor kerülhet az intézményvezető Úr döntése alapján.Az érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása a szerződéskötés során szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fotiu-bp.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746251   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.