Ének szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti III. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pais Dezső Általános Iskola

ének szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.01.-2017.06.25. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1038 , Pais Dezső utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alsó tagozaton első, harmadik és negyedik osztályban és a felső tagozaton az ének-zene tantárgy tanítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, ének-zene tanár,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,diplomák másolatai, erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint arra, hogy nem áll foglalkozás eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eödöghné Árva Ildikó nyújt, a 06 1 454 05 16 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti III. Tankerülete címére történő megküldésével (1038 Budapest, Pais Dezső utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/188/134/11/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ének szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti III. Tankerülete címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 1. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/188/134/11/2016, valamint a munkakör megnevezését: ének szakos tanár.

        Elektronikus úton Eördöghné Árva Ildikó részére a arva.ildiko@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Eördöghné Árva Ildikó, Budapest, 1038 Budapest, Pais Dezső utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pais.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831960   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.