Tanító, angol műveltségterülettel

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti III. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

tanító, angol műveltségterülettel

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.23-2017.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1031 , Arató Emil tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Két tanítási nyelvű osztályokban testnevelés, rajz, technika, ének, környezetismeret tantárgyak tanítása angol nyelven. Tanulmányi versenyekre felkészítés, tehetséggondozás, korrepetálás. Délutáni szabadidős, napközis foglalkozások tartása, iskolai szabadidős programok szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol műveltségterület,

        Felhasználói szintű alkalmazások ismerete,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű szervezőkészség, empátia, kommunikációs képessség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél, képesítést igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vogyeraczkiné Kovács Andrea nyújt, a 06-1-368-78-18 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti III. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/188/91/19/2016. , valamint a munkakör megnevezését: tanító, angol műveltségterülettel.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti III. Tankerülete címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 1. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/188/91/19/2016., valamint a munkakör megnevezését: tanító, angol műveltségterülettel.

        Elektronikus úton Vogyeraczkiné Kovács Andrea részére a aquincum-a@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822330   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.