Magyar nyelv és irodalom tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti III. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pais Dezső Általános Iskola

magyar nyelv és irodalom tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1038 Budapest, Pais Dezső utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felső tagozaton ötödik, hatodik és hetedik osztályban a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása heti 9 órában, ötödik évfolyamon a napközis feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,diplomák másolatai, erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint arra, hogy nem áll foglalkozás eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eödöghné Árva Ildikó nyújt, a 06 1 454 05 16 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti III. Tankerülete címére történő megküldésével (1038 Budapest, Pais Dezső utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/188/134/7/2016. , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti III. Tankerülete címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 1. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/188/134/7/2016., valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom tanár.

        Elektronikus úton Eördöghné Árva Ildikó részére a arva.ildiko@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Eördöghné Árva Ildikó, Budapest, 1038 Budapest, Pais Dezső utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pais.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768323   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.