Testnevelés-angol vagy testnevelés-informatika szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti III. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest III.Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

testnevelés-angol vagy testnevelés-informatika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felső tagozaton testnevelés-angol/informatika órák megtartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, testnevelés- angol vagy testnevelés -informatika szakos tanár,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,diplomák másolatai, erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint arra, hogy nem áll foglalkozás eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sisa Péterné nyújt, a 06 1 243 15 09 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti III. Tankerülete címére történő megküldésével (1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/188/686/2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-angol vagy testnevelés-informatika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti III. Tankerülete címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 1. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/188/686/2/2016., valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-angol vagy testnevelés-informatika szakos tanár.

        Elektronikus úton Sisa Péterné részére a sisa.peterne@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Sisa Péterné, Budapest, 1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768269   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.