Gyógypedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti III. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

KLIK Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1035 Budapest, Miklós tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása-nevelése, tanulmányi munkájuk segítése, személyiségük fejlesztése, szabad idős foglalkozások tervezése és megszervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus,

        fényképes szakmai önéletrajz,képzettséget igazoló iratok másolatai, erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság (tüdőszűrő, negatív bakteriológiai és Wassermann lelet)

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű gyermekszeretet, empátia, rugalmasság, terhelhetőség, türelem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,diplomák másolatai, erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint arra, hogy nem áll foglalkozás eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekasné Szajlai Adrienn nyújt, a 06 1 453 48 00 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti III. Tankerülete címére történő megküldésével (1035 Budapest, Miklós tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/188/272/12/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti III. Tankerülete címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 1. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/188/272/12/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

        Elektronikus úton Fazekasné Szajlai Adrienn részére a palyazat@sztmik.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Fazekasné Szajlai Adrienn, Budapest, 1035 Budapest, Miklós tér 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768267   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.