Könyvtárostanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti II. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Remetekertvárosi Általános Iskola

Könyvtárostanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1028 Budapest, Máriaremetei út 71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtáros és tankönyvfelelősi munkák ellátása általános iskolában. Könyvtári foglalkozások és könyvtári tanórák megtartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú diploma,

        lehetőség szerint legalább főiskolai pedagógiai diploma (tanár v. tanító)

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Számítógépes ismeretek, felhasználói szintű (kiemelten MS Office és képszerkesztés)

        Alapvető honlapszerkesztési ismeretek (HTML)

        Szolgáltatásközpontú szemléletmód

        Jó problémamegoldó képesség

        Precizitás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kooperatív és differenciált tanulásszervezés iránti nyitottság

        Tehetséggondozás és integrált nevelés iránti elhivatottság

        Együttműködő készség

        Csapatban való munkavégzés iránti nyitottság

        Szirén könyvtári szoftver ismerete

        Tankönyvrendelés folyamatában való jártasság

        Közoktatással kapcsolatos jogszabályok naprakész ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai pályázat

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló oklevél másolata

        Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Andrea intézményvezető nyújt, a + 36 1 397 4402 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti II. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103-131/2016/KLIK/18 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtárostanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti II. Tankerülete címére történő megküldésével (1024 Budapest, Margit krt. 15-17. 2 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103-131/2016/KLIK/18, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtárostanár.

        Elektronikus úton Nagy Andrea intézményvezető részére a remeteiskola1028@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757542   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.