Tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti II. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Remetekertvárosi Általános Iskola

Tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.10.24.-2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1028 Budapest, Máriaremetei út 71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Délutáni foglalkozások, valamint alsó tagozatos tanórai foglalkozások ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Tanító,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kooperatív és differenciált tanulásszervezés iránti nyitottság

        Tehetséggondozás és integrált nevelés iránti elhivatottság

        Együttműködő készség

        Csapatban való munkavégzés iránti nyitottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai pályázat

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló oklevél másolata

        Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Andrea intézményvezető nyújt, a + 36 1 397 4402 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti II. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103-132/2016/KLIK/18 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti II. Tankerülete címére történő megküldésével (1024 Budapest, Margit krt. 15-17. 2 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103-132/2016/KLIK/18, valamint a munkakör megnevezését: Tanító.

        Elektronikus úton Nagy Andrea intézményvezető részére a remeteiskola1028@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757538   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.