Zongoratanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti I. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

zongoratanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.05.-2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Zongoratanítás, tehetséggondozás. Az oktatáshoz tatozó adminisztrációs feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, zongoratanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló oklevél másolatat

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól való eltíltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katonáné Kun Emese nyújt, a 06209976474 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti I. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Klik/187/872-16/2016 , valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti I. Tankerülete címére történő megküldésével (1011 Budapest, Iskola utca 10. 2 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Klik/187/872-16/2016, valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.

        Elektronikus úton Katonáné Kun Emese részére a farkasferenc.zeneiskola@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818548   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.