Titkársági referens

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Budapest

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Budapest
Koordinációs Jogi és Személyügyi Főosztály, Személyügyi Osztály

titkársági referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budape, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 126. pontja alapján: titkársági és igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

HR asszisztensi és titkársági feladatok ellátása. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok megszervezése és nyilvántartása. Személyi anyagok kezelése. Adatrögzítési, iktatási feladatok. Egyéb koordinációs feladtok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Személyügyi Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó titkársági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, a 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 3. melléklet 126. pontja szerinti, az I. vagy II. besorolási osztályban meghatározott végzettségek valamelyike,

        Központi közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat

        Összeférhetetlenségi előírásoknak való megfelelés

        MS Office (irodai alkalmazások) magas szintű ismerete

        A munkakör betöltésének feltétele: erkölcsi bizonyítvány, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, jogi asszisztens (OKJ 55 346 01),

        Felsőfokú iskolai végzettség

        DMSOne Ultimate iktató rendszer ismerete

        Wintiszt program ismerete

Elvárt kompetenciák:

        nagyfokú munkabírás, önálló munkavégzési képesség,

        szakmai elhivatottság, rendszerezőképesség,

        jó kommunikációs, együttműködési és problémamegoldó képesség,

        precizitás, rugalmasság, alkalmazkodó készség,

        megbízhatóság,

        terhelhetőség, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, egyéb szakképesítést, illetve idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata

        egyéb, a pályázót bemutató, elbíráláshoz szükséges információk

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Budapest címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-14/2016. , valamint a munkakör megnevezését: titkársági referens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Budapest címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-14/2016., valamint a munkakör megnevezését: titkársági referens.

vagy

        Elektronikus úton Személyügyi Osztály részére a palyazat@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tájékoztatjuk, hogy személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a Kiíró szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765410   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.