Vagyongazdálkodási- és műszaki referens

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Budapest

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Budapest
Gazdálkodási Főosztály - Vagyongazdálkodási, Üzemeltetési és Informatikai Osztály

vagyongazdálkodási- és műszaki referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 47. pontja alapján: gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

Vagyonkezelési és használati szerződések nyilvántartása. A KLIK használatában lévő épületekről ingatlan-nyilvántartás vezetése. Kapcsolattartás a vagyongazdálkodási és műszaki területet érintően a tankerületekkel és a külső szervezetekkel. Rendszeres és nem rendszeres adatszolgáltatások (kiemelten MNV Zrt.) elkészítésében való közreműködés. Vagyongazdálkodást érintő szabályzat-, illetve szerződés-tervezetek véleményezése. A vagyongazdálkodási és műszaki területhez tartozó felmérések, adatbegyűjtések kezdeményezése, feldolgozása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási, Üzemeltetési és Informatikai Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó vagyongazdálkodási- és üzemeltetési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés. A II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelői szakképesítés; általános gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés és legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés.,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása

        Word és Excel programok kiváló ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • központi igazgatásban, hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

        nagyfokú munkabírás, önálló munkavégzési képesség

        szakmai elhivatottság, rendszerezőkészség

        jó kommunikációs, együttműködési és problémamegoldó képesség

        precizitás, rugalmasság, alkalmazkodó készség,

        megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, egyéb szakképesítést, illetve idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a bírálatban résztvevő személyek megismerhetik

        egyéb, a pályázót bemutató, elbíráláshoz szükséges információk

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Almáshegyi Zsanett nyújt, a 061/795-8193 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Budapest címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-12/2016 , valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási- és műszaki referens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Budapest címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky úz 42-46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-12/2016, valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási- és műszaki referens.

vagy

        Elektronikus úton Almáshegyi Zsanett részére a palyazat@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tájékoztatjuk, hogy személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a Kiíró szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763423   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.