Intézményvzető-helyettes

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budakeszi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

intézményvzető-helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01.-2021.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2089 Telki, Muskátli utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Reál intézményvezető-helyettesi feladatok ellátása az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az intézményvezetői munka segítése az intézmény szakszerű és törvényes működése értelmében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) "Nemzeti köznevelésről szóló" 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanári végzettség,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

        Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év tapasztalat

        Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egy idejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Matematika-fizika szakos tanári végzettség,

        Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítés folyamatában szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budakeszi Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/119/704/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvzető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budakeszi Tankerülete címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Szőlőskert utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/119/704/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvzető-helyettes.

        Elektronikus úton Dudits Krisztina intézményvezető részére a iskola@telki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768307   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.