Utazó gyógypedagógus - szomatopedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budakeszi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

utazó gyógypedagógus - szomatopedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, Biatorbágy, .

Pest megye, Herceghalom, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

KLIK Budakeszi Tankerületében utazó gyógypedagógiai hálózatban lévő SNI-is gyerekek/tanulók szomatopedagógiai ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) "Nemzeti köznevelésről szóló" 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus végzettség, szomatopedagógia szakirány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        saját gépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budakeszi Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/119/693/2016 , valamint a munkakör megnevezését: utazó gyógypedagógus - szomatopedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budakeszi Tankerülete címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Szőlőskert utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/119/693/2016, valamint a munkakör megnevezését: utazó gyógypedagógus - szomatopedagógus.

        Elektronikus úton Dr. Szelényiné Dobi Gyöngyi intézményvezető részére a igazgato@bleyer.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757504   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.