Pedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bonyhádi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mórágyi Általános Iskola Bátaapáti Általános Iskolai Tagintézménye

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01.-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7164 Bátaapáti, Petőfi utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény-vezető feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetemi szintű pedagógus végzettség, közoktatás vezetői szakvizsga,,

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

        szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,

        amennyiben a közoktatás vezetői szakvizsga keretében szerezett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mucska Melinda nyújt, a 06-74-493-034 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bonyhádi Tankerülete címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/157/389-1/2016 , valamint a beosztás megnevezését: pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bonyhádi Tankerülete címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/157/389-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: pedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768324   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.