Tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi területtel)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bólyi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Olaszi Általános Iskola
011005

Tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi területtel)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7745 Olasz, Ady E. utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói, osztálytanítói feladatok és az oktatáshoz tartozó adminisztratív feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kompetencia alapú angol nyelvi tanítói végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel közléséhez.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a cselekvőképességét részben vagy egészben korlátozott gondnokság alatt.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a Kjt.20.§ (2d) bekezdés aa)-ab) pontjában foglalt bűncseelekmények megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt.

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bólyi Tankerülete címére történő megküldésével (7745 Olasz, Ady E. utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/013/763-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi területtel).         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bólyi Tankerülete címére történő megküldésével (7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/013/763-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi területtel).

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 17.

ID: 2817798   Megjelentetés dátuma: 2016.11.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.