Matematika-rajz szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Barsi Dénes Általános Iskola

matematika-rajz szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4138 Komádi, Fő utca 10-18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanár feladata, hogy gondoskodjon a tanulók törvényben rögzített jogainak biztosításáról. Megtartsa az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor. Végezze a tanulók nevelését, fejlessze készségüket és képességeiket. Feladatát tudja ellátni a tankerülethez tartozó valamennyi alapfokú oktatási intézményben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetem a szaknak megfelelő tanári végzettség,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okiratok másolati példánya

        szakmai önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

        három hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány másolata a büntetlen előélet igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teheti lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Kolozsvári Irén igazgató nyújt, a (54)438-083 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerülete címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/081/959-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-rajz szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerülete címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. út 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/081/959-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: matematika-rajz szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat határidő előtti visszavonásának jogát, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a tankerület fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772039   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.