2 fő utazó gyógypedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fekete Borbála Általános Iskola Csere-erdő Általános Iskolája

2 fő utazó gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, Berettyóújfalui Tankerület illetékességi területe, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyógypedagógus feladata, hogy gondoskodjon a tanulók törvényben rögzített jogainak biztosításáról. Megtartsa az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor. Végezze a tanulók nevelését, fejlessze készségüket és képességeiket. Feladatát tudja ellátni a tankerülethez tartozó valamennyi alapfokú oktatási intézményben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, /Egyetemi szintű vagy mesterfokozatú gyógypedagógus végzettség,

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         végzettséget igazoló okirat másolati példánya

§         három hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány másolata a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. március 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Törökné Csörsz Csilla nyújt, a 06-54-414-067 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerülete címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/2014/KLIK/081 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő utazó gyógypedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerülete címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. út 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/2014/KLIK/081, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő utazó gyógypedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat határidő előtti visszavonásának jogát a tankerület fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. január 27.

ID: 1650357   Megjelentetés dátuma: 2014.01.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.