Magyar-történelem szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.11.01-2020.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos utca 2-4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

magyar-történelem tantárgy tanítása és intézményvezető-helyettesi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) e törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, magyar-történelem szakos tanár,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,

        Szakmai önéletrajz,

        Motivációs levél,

        90 napnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Tibor Igazgató Úr nyújt, a 06-66-453-353 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Haán Lajos utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/033/1906-1/2016 , valamint a beosztás megnevezését: magyar-történelem szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/033/1906-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: magyar-történelem szakos tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a Tankerületi Igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757863   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.