Angol nyelvi lektor

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Barcsi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium
136004

angol nyelvi lektor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7570 Barcs, Tavasz utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gimnáziumban angol nyelvi órák megtartása, lektori feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, angol nyelvtanár,

        angol nyelvterületről származás,szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat (diploma), 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Detelicsné Kecskés Klára nyújt, a 82/795-201 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Barcsi Tankerülete címére történő megküldésével (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/136/264-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvi lektor.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Barcsi Tankerülete címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/136/264-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvi lektor.

        Elektronikus úton Detelicsné Kecskés Klára részére a klara.kecskes.detelicsne@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Detelicsné Kecskés Klára, Somogy megye, 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. utca 46. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739486   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.