Tanító-testnevelés műveltségterület

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Általános Iskola

tanító-testnevelés műveltségterület

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.02-2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 17-23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolás tanulók oktatása, nevelése; tehetséggondozás, felzárkóztatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító-testnevelés műveltség terület,

        büntetlen előélet

        annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány annak igazolására, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

        amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését és a pedagógus munkakör betöltését nem teszi lehetővé

        végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Kiss Mária intézményvezető nyújt, a 52-580-562 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/086/698-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanító-testnevelés műveltségterület.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/086/698-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanító-testnevelés műveltségterület.

        Elektronikus úton Molnárné Kiss Mária intézményvezető részére a bai4060@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Éles Sándorné, Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetőjének javaslata után a KLIK Balmazújvárosi Tankerülete igazgatója (átruházott munkáltatói jogkörében eljárva) dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. A pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754743   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.