Német nyelvtanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonfüredi Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola

német nyelvtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Nádor utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Német nyelvi órák tartása felső tagozatban, szakköri, felzárkóztató foglalkozás; pedagógiai munkához tartozó adminisztrációs feladatok ellátása, résztvétel a tantestület munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német-bármely szak,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Adatkezelési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Steierlein István igazgató nyújt, a 87/580-295 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonfüredi Tankerület címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Nádor utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/172/70-41/2016 , valamint a munkakör megnevezését: német nyelvtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonfüredi Tankerület címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/172/70-41/2016, valamint a munkakör megnevezését: német nyelvtanár.

        Elektronikus úton Egyed Irma részére a irma.egyed@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815104   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.