Fizika-bármely szakos

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonalmádi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és AMI

fizika-bármely szakos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű (2016.11.07-2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 12 órás

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fizika tantárgy tanítása és egyéb foglalkozások

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, fizika-bármely szakos,

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Károlyné nyújt, a +36 20/3880679 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonalmádi Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/171/7-16/2016 , valamint a munkakör megnevezését: fizika-bármely szakos.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonalmádi Tankerülete címére történő megküldésével (8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. út 60/2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/171/7-16/2016, valamint a munkakör megnevezését: fizika-bármely szakos.

        Elektronikus úton Szabó Károlyné részére a igazgato@kenisk.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768773   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.