Magyar szakos általános iskolai tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szentgyörgyi István Általános Iskola

magyar szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

magyar nyelv és irodalom tantárgyak oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, magyar szakos általános iskolai tanár,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, szakmai önéletrajz, motivációs levél, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy László nyújt, a +36 35 364 158 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülete címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Óváros tér 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/112/772/2016 , valamint a munkakör megnevezését: magyar szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülete címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Óváros tér 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/112/772/2016, valamint a munkakör megnevezését: magyar szakos általános iskolai tanár.

        Személyesen: Nagy László, Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 21. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat 3 tagú bizottság bírálja el. Személyes meghallgatásra a bizottság tagjainak véleménye alapján kerül sor. A munkáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse, vagy a pályázati kiírást visszavonhassa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Balassagyarmati Tankerület hirdetőtáblája - 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT - Szentgyörgyi István Általános Iskola magyar szakos általános iskolai tanári munkakörére. „

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828178   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.