Karbantartó

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülete
Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi

karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2645 Nagyoroszi, Szentháromság tér 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

fűtő-karbantartó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, szakmunkás bizonyítvány,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Unatényi Katalin nyújt, a +36 35 574 000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülete címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Óváros tér 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/112/613/2016 , valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülete címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Óváros tér 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/112/613/2016, valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.

        Személyesen: Kissné Unatényi Katalin, Nógrád megye, 2645 Nagyoroszi, Szentháromság tér 13. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat 3 tagú bizottság bírálja el. Személyes meghallgatásra a bizottság tagjainak véleménye alapján kerül sor. A munkáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse, vagy a pályázati kiírást visszavonhassa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Balassagyarmati Tankerület hirdetőtáblája - 2016. október 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 13.

ID: 2767401   Megjelentetés dátuma: 2016.10.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.