Általános iskolai tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nógrádkövesdi József Attila Általános Iskola

általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2691 Nógrádkövesd, Kossuth út 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

általános iskolai tanítói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. sz. mellékletében meghatározott pedagógus végzettség,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, kémia szakos tanári végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, szakmai önéletrajz, motivációs levél, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ondrikné Szabó Tímea nyújt, a +36 35 578 011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülete címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Óváros tér 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/112/616/2016 , valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balassagyarmati Tankerülete címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Óváros tér 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/112/616/2016, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.

        Személyesen: Ondrikné Szabó Tímea, Nógrád megye, 2691 Nógrádkövesd, Kossuth út 36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat 3 tagú bizottság bírálja el. Személyes meghallgatásra a bizottság tagjainak véleménye alapján kerül sor. A munkáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse, vagy a pályázati kiírást visszavonhassa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Balassagyarmati Tankerület hirdetőtáblája - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT - Nógrádkövesdi József Attila Általános Iskola általános iskolai tanítói munkakörére. „

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756420   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.