Matematika informatika tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bajai Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bajai III.Béla Gimnázium

matematika informatika tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. december 01 -től 2017. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Szent Imre tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika és informatika tantárgyak oktatása mellett a jogszabályoknak, valamint a gimnázium pedagógiai programjának és SzMSz-ének megfelelően pedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, matematika-informatika tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, szakmai önéletrajz, hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bajai Tankerülete címére történő megküldésével (6500 Baja, Szent Imre Tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/022/564-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: matematika informatika tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bajai Tankerülete címére történő megküldésével (6500 Baja, Deák Ferenc utca 11-13 utca 11-13 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/022/564-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: matematika informatika tanár.

        Elektronikus úton Arnóczki János részére a arno@bajabela.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: , Bács-Kiskun megye, , . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        munka.hu - 2016. november 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812975   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.