Családsegítő

Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat
Család - és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Szent László utca 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítő munkakörbe tartozó szakmai munka végzése az 1997. évi XXXI. tv. 39.-40. §-a, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 6.-18. §-a, valamint az 1993. évi III. tv. 64.§-a alapján: a szociális, mentálhigiénés problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítésre szoruló személyek, családok számára szociális segítő munka biztosítása. Feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Munkaköre kiterjed Kisvárda város közigazgatási területére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2. sz. melléklete szerinti képesítési követelmények szerint.,

        magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Empátia, alkalmazkodó- és problémamegoldó képesség, önállóság, terhelhetőség, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, Végzettséget igazoló dokumentumok másolata, Erkölcsi bizonyítvány, A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhessék, A pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15.§. (8) bekezdésében található kizáró okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csuka Renáta nyújt, a 45/415-085 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Szent László utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91/2016.I. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Szent László út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91/2016.I., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása bizottság jelenlétében, személyes meghallgatást követően történik. A bizottság tagjai: Intézményvezető, Intézményvezető helyettes, Szakmai egységvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat, 4600 Kisvárda, Szent L. u. 54. - 2016. október 3.

        Kisvárda Város honlapja - 2016. október 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2749996   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.