2 fő szakképzett kisgyermeknevelő

Kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

2 fő szakképzett kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3553 Kistokaj, Széchenyi I. u. 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1997. évi XXXI. törvénynek, illetve a 15/1998. (IV.30.) NM. rendeletnek és Módszertani Útmutató rendelkezéseinek megfelelően, kisgyermeknevelői feladatok ellátására, 3 éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-, szellemi fejlődésük segítése, életkori és egyéb sajátosságok figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, kisgyermekgondozó-nevelő szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kisgyermekgondozó-nevelő, szakgondozó, csecsemő és gyermekgondozónő, napközbeni kisgyermekellátásban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló oklevél, szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bártfainé Gellért Márta nyújt, a 46/222-257 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3553 Kistokaj, Széchenyi I. u. 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87/2016. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő szakképzett kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3553 Kistokaj, Széchenyi utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87/2016., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő szakképzett kisgyermeknevelő.

        Személyesen: Bártfainé Gellért Márta, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3553 Kistokaj, Széchenyi I. u. 43. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813047   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.