Családok Átmeneti Otthona Gyermekek Átmeneti Otthona intézményegység-vezető

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
Családok Átmeneti Otthona Gyermekek Átmeneti Otthona

intézményegység-vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Menház út 33.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona szakmai vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerint,

        Gyermekvédelmi területen gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs és szervezőképesség; csapatszellem; döntési képesség; pontosság, határidők betartása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázat részeként benyújtandó végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérésének igazolása, A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, A pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn vele kapcsolatosan

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héri Andrea nyújt, a +36703369697 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 360-5/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Családok Átmeneti Otthona Gyermekek Átmeneti Otthona intézményegység-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 360-5/2016, valamint a munkakör megnevezését: Családok Átmeneti Otthona Gyermekek Átmeneti Otthona intézményegység-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ingyen piac - 2016. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyongyosikisterseg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822472   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.