Szociális,mentálhigiénés munkatárs

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény
Idősek Otthona

szociális,mentálhigiénés munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 02.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátottak mentálhigiénés ellátásának szervezése, egyéni és csoportos terápiás munka.
Ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000SzCsM rendelet 3.számú melléklet 8.2 pontban foglaltak,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 20.§ (2).a.pontja, (2d.)(2e)(5) bekezdésekben meghatározott feltételeknek megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális ágazatban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű szociális ellátásokhoz kapcsolodó ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget,szakképesítéseket igazoló dokumentumok fénymásolata,erkölcsi bizonyítvány,nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati elárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiba Erzsébet nyújt, a 06 96 566-266, 06 20 4030038 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni út 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 491-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális,mentálhigiénés munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni út 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 491-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális,mentálhigiénés munkatárs.

        Elektronikus úton Kálmán Éva részére a info@szocmkt.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Állásinterjún való részvételt követő munkáltatói döntéshozatal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fenntartó honlapján - 2016. október 17.

        Regionális folyóiratban - 2016. október 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772099   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.