Családsegítő

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény - Kunszentmiklós

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

KESZI Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6098 Tass, Széchenyi utca 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szociális segítőmunka, szociális adatok gyűjtése, tájékoztatás, más szolgáltatások, ellátások közvetítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000(I.7.) SzCsM rendelet szerint,

        családsegítés területén szerzett szakmai jártasság - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, szociális munka , szociál pedagógus,

        családgondozói munkakörben szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ellátandó terület (Tass) helyi ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű humánum ,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        jó kapcsolatteremtő képesség, pontosság, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, motívációslevél, iskolai végzettségek fénymásolata,erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vizi Istvánné nyújt, a 06-20-290 5853 , 06-76-550 257 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény - Kunszentmiklós címére történő megküldésével (6090 Kunszentmiklós, Felsőszenttamás dülő 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény - Kunszentmiklós címére történő megküldésével (6090 Kunszentmiklós, Felsőszenttamás dülő 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2016, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

vagy

        Elektronikus úton Véghné Almásy Rozália részére a szocint@optanet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézményen belül létrehozott bíráló bizottság.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761461   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.