Óvodapedagógus

Kispesti MESE-VÁR Óvoda - Budapest 1196

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kispesti MESE-VÁR Óvoda
1196 Budapest, Nádasdy utca 48

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1196 Budapest, Nádasdy utca 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Középső csoportban óvodapedagógusi feladatok ellátása, heti váltásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        integrált nevelés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        bűntetlen előélet magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, motivációs levél, diploma másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pékné Varga Katalin nyújt, a 06 1 3570049 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kispesti MESE-VÁR Óvoda - Budapest 1196 címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kispesti MESE-VÁR Óvoda - Budapest 1196 címére történő megküldésével (1196 Budapest, Zrínyi utca 154. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Pékné Varga Katalin részére a mesevar@ovoda.kispest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822285   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.