Művelődési Ház és IKSZT Ház vezető

Kismaros Község Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Művelődési Ház és IKSZT

Művelődési Ház és IKSZT Ház vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, Legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásnak szervezése.a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásokról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása,szakmai munkájának irányítása, képviselete. Az intézmény dolgozói fölött a munkáltatói jogkörök gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

        Felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek vagy szakvizsgának megfelelő tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Államháztartási és vezetési tanfolyam

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzés

        Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program

        Képesítést, illetőleg végzettséget igazoló okiratok másolata

        A szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata

        Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához hozzájárul

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kismaros Község Önkormányzat címére történő megküldésével (Kossuth Lajos Kismaros, út 22 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1522/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház és IKSZT Ház vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kismaros Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1522/2016, valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház és IKSZT Ház vezető.

        Személyesen: dr. Horváth Péter, Pest megye, 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális bizottsága hallgatja meg, a pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kismaros Község Önkormányzat honlapja - 2016. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kismaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 28.

ID: 2742546   Megjelentetés dátuma: 2016.09.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.