Pályázati koordinátor

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala
Szervezési és igazgatási osztály

pályázati koordinátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 24. pont

Ellátandó feladatok:

Közreműködik a pályázatok figyelésében, az önkormányzati pályázatok előkészítésében, lebonyolításában. Önkormányzati beruházások, felújítások, karbantartások felügyelete, közreműködés azok előkészítésében és végrehajtásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pályázati koordinátor

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        ellátandó feladatok területén szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Ellátandó feladatokhoz kapcsolódó szakképesítés, szakképzettség

        Közigazgatási alap, vagy szakvizsga megléte

        Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajzot

        az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát

        amennyiben rendelkezik előnyt jelentő szakképzettséggel vagy gyakorlattal ennek tényét igazoló okirat másolatát,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevényt.

        nyilatkozatot arról vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását

        nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóth-Péli Emőke jegyző nyújt, a 77/481-144 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78/2016. sz. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati koordinátor.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78/2016. sz. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati koordinátor.

        Személyesen: Polgármesteri Titkárság , Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző bírálja el fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kiskunmajsa.hu - 2016. október 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyertes pályázó 3 hónap próbaidő kikötése mellett határozatlan időre kerül kinevezésre részmunkaidős foglalkoztatásban

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunmajsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768353   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.