Családsegítő

Kiskunlacházi Család és Gyermekjóléti Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 59/c.

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.02 - 2018.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 59/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzendő szociális munka, családsegítés - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályokban megfogalmazott feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Főiskola, A 15/1998.(IV.O.) NM rendelet 2.számú mellékletében előírt felsőfokú szociális alapvégzettség,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű empátiás készség,

        jó kommunikációs, együttműködési képesség,

        megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz,

        a pályázó szakmai életrajza

        végzettséget igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horákné Kaczur Tímea nyújt, a 06-20/363-9492 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskunlacházi Család és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 59/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 424-20/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunlacházi Család és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 59/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 424-20/2016, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

vagy

        Elektronikus úton Horákné Kaczur Tímea részére a kklgyejovez@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Horákné Kaczur Tímea, Pest megye, 2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 59/c. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kiskunlacháza honlapja - 2016. november 16.

        Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Hirdetője - 2016. november 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818446   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.