Kőműves vagy burkoló szakoktató

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma
6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5.

kőműves vagy burkoló szakoktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év 2017.08.31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 11 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

kőműves és hidegburkoló tanulók gyakorlati oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, kőműves vagy hidegburkoló szakmunkás végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, megbízhatóság, terhelhetőség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium, mestervizsga, szakoktatói végzettség, mindkét végzettség megléte,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata, munkába álláskor orvosi alkalmasság és erkölcsi biztonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Edina igazgató nyújt, a 77/422-802 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZCMÜ114/2016. , valamint a munkakör megnevezését: kőműves vagy burkoló szakoktató.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZCMÜ114/2016., valamint a munkakör megnevezését: kőműves vagy burkoló szakoktató.

        Elektronikus úton Szabó Edina igazgató részére a vari.szi@digikabel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szabó Edina igazgató, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet. rendelkezései az irányadók.
A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761634   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.