Matematika szakos középiskolai tanár

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34.

matematika szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év 2017.08.31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika tantárgy oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, matematika szakos középiskolai tanári végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, megbízhatóság, terhelhetőség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógus pályán - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai gyakorlatát igazoló önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén), valamint a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ágoston Tibor igazgató nyújt, a 76/462-155 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZCMÜ107/2016. , valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZCMÜ107/2016., valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton Ágoston Tibor igazgató részére a titkarsag.kszi@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Ágoston Tibor igazgató, Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 34. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet. rendelkezései az irányadók.
A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757882   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.