Szociális gondozó és ápoló

Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény

szociális gondozó és ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény bentlakásos telephelyein ellátottak állapotához igazodó gondozás, a fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése, a környezet tisztán tartása, az ellátott érzelmi támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 8.2. pontja szerinti végzettség,

        Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gálig Erzsébet intézményvezető nyújt, a 30/815-54-01 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33-3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33-3/2016., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló.

vagy

        Elektronikus úton Gálig Erzsébet intézményvezető részére a szivarvany.nadasdy@varosionk.t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Gálig Erzsébet intézményvezető, Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat a benyújtási határidőt követően kerül elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő személyek közül az értékelés alapján kiválasztottak kerülnek meghallgatásra. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. Alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt kérünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kiskunfélegyháza Város honlapján

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831875   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.