Könyvtáros

Kiskorpád Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kiskorpád Község Önkormányzata

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7524 Kiskorpád, Petőfi utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtári szolgáltatások biztosítása, a könyvtárhoz tartozó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok ellátása. Önkormányzati rendezvények, közművelődési programok, ifjúsági foglalkozások szervezése; pályázatok előkészítésében, lebonyolításában közreműködés; önkormányzat honlapjának kezelése, önkormányzati időszaki lap szerkesztése; kapcsolattartás a hasonló feladatot ellátó intézményekkel, partnerekkel, rendezvényszervezőkkel; könyvtár működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy Pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Epstein Ferenc polgármester nyújt, a +36 30/5170120 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskorpád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7524 Kiskorpád, Petőfi utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3571/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskorpád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7524 Kiskorpád, Petőfi utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3571/2017, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

        Személyesen: Epstein Ferenc polgármester, Somogy megye, 7524 Kiskorpád, Petőfi utca 20. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázati határidőt követő rendes, vagy rendkívüli testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kiskorpad.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 11.

ID: 3184597   Megjelentetés dátuma: 2017.09.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.