Szociális gondozó

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ
Házi segítségnyújtás

Szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2859 Vérteskethely, Kossuth u. 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtás keretein belül Vérteskethely közigazgatási területén az idős emberek igény szerinti gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 3. pontja szerinti OKJ-s szociális gondozói végzettség: szociális gondozó, szociális segítő, szociális szakgondozó, általános ápoló képesítés, ,

        Hasonló munkakörben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés,mobilitás, kommunikációs készség, szociális érzékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta János nyújt, a 06-34-353-133 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Angol kert 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1973/II/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Angol kert 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1973/II/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó.

        Elektronikus úton Finta János részére a kisberszockozpont@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Finta János, Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatok értékelése után, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A kisbéri kistérség 17 településén a helyben szokásos módon. - 2016. november 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828834   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.