Területi védőnő

Kisbér Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kisbér Város Önkormányzata

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Angolkert 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben foglaltak a területi védőnői ellátásról, az 51/1997 (XII.18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról. A 18/1998 (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő, Egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett, vagy azzal egyenértékűnek elismert védőnői szakképzettség.,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kisbér Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3029/2016 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Kisbér Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3029/2016, valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kisber.hu - 2016. november 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831837   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.