Jegyzői referens

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyzői referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9062 Kisbajcs, Kossuth L. 1.

Győr-Moson-Sopron megye, 9063 Nagybajcs,, Kossuth Lajos 67.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

18.Törvényességi felügyeleti feladat,14.Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Jegyző munkájának segítése, Képviselő-testület üléseire az előterjesztések, beszámolók elkészítése, rendelet tervezetek/módosítások előkészítése, jegyzői nyilvántartások vezetése, önkormányzatok és intézményeik vonatkozásában szerződések, alapító okiratok előkészítése. Birtokvédelmi eljárások lefolytatása, pályázatok előkészítése. Hagyatéki ügyintézés. Telepengedélyezés.Ipari és kereskedelmi tevékenységek engedélyezése. Lakcím és népességnyilvántartás kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Törvényességi felügyeleti feladat, Hatósági feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        önkormányzatnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló irat, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról, valamint a pályázat tartalmának és személyes adatainak az elbírálásában részt vevők általi megismerhetőségéről és kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné dr. Nagy Szilvia nyújt, a 06/20-597-9505 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9062 Kisbajcs, Kossuth L. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/861-3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: jegyzői referens.         Postai úton, a pályázatnak a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9062 Kisbajcs, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/861-3/2016., valamint a munkakör megnevezését: jegyzői referens.

        Személyesen: Horváthné dr. Nagy Szilvia, Győr-Moson-Sopron megye, 9062 Kisbajcs, Kossuth L. 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761699   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.